Danh mục sản phẩm
Thống kê
Follow us on:
 
fb muc in phuong dong youtube đổ mực máy in đổ mực máy in đổ mực máy in đổ mực máy in tại nhà

Không vào được regedit từ Run

#

Không vào được regedit từ Run

Trước hết hãy quét Virus từ trong safe mode tốt nhất nên dùng đĩa LHT mới nhất để diệt. Sau khi diệt xong ta thực hiện : 
Registry đã bị khóa. Hãy dùng một phần mềm chỉnh sửa Registry để chỉnh lại nhé.
Hoặc để vào được registry ta làm như sau : 
Tìm đến khóa User Key: HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System 
Tạo một giá trị mới với tên là "DisableRegistryTools" nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để không cho phép dùng Registry Editor. Còn 0 là ngược lại. 
Để Task Manager hiện lên : 
tìm đến khóa 
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ 
System 
HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System 
Tạo một giá trị DWORD mới với tên "DisableTaskMgr" nếu chưa có và gán dữ liệu cho nó là 1 để vô hiệu hoá Task Manager. Còn 0 là hiện task manager lên. 
Tải chương trình khi virus lam mat windows TaskManager.
Nếu mất hộp Run ta khắc phục như sau : nhấn Start / All Programs / Accessories. Mở Command Prompt. 
Cửa sổ Command Prompt sẽ xuất hiện. Giờ thì gõ thẳng "Regedit.exe" vào dòng lệnh của Command Prompt. ta sẽ mở được Registry Editor. Ta tìm đến khoá sau: 
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced 
Ở cửa sổ bên phải, ta sẽ thấy một giá trị REG-DWORD với tên "StartMenuRun". 
Sửa giá trị thành 0 nếu muốn tắt, 1 nếu muốn khóa !